img

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ‘ਪੀਲੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ’ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੜ ਆਈ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ

ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ