img

'ਮੇਰਾ ਸਵਰਾਜ ਯੰਗ ਸਟਾਰ ਅਖਾੜਾ' ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੂਲੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਲੇੰਟ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ