28 Feb, 2024

ਸਰਗੁਨ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਦੀ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ

ਸਰਗੁਨ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਰਵੀ ਦੁਬੇ ਦੀ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ8 Gujarati Foods That Support Your Weight Loss Goals