Home Voice of Punjab Chhota Champ ‘ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹੋਵਣ’ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਚੈਂਪ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ