Home PTC Showcase ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੇਖੋ ਮਿਸ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 2018 ਦੀ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਫ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਨਰ-ਅਪ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ