Home Punjabi Articlesਵੋਇਸ ਓਫ ਪੰਜਾਬ 11 ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਵੇਖੋ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ -11 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ