Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡੇਵਿਡ ਧਵਨ ਸਨ ਓਮ ਪੁਰੀ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ, ਓਮ ਪੁਰੀ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮਰਾ 
Thank You!