img

ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਦਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ - ਬੱਬੂ ਮਾਨ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਸਾਨੂੰ ਕਲਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸ ਦਾ ਕੌਣ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ - ਬੱਬੂ ਮਾਨ,  ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ