img

ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਕਰੇਲਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੇਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਔਸ਼ਧੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਰੇਲੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿ