img

ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਰ

ਆਂਵਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ