img

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ, ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਟ ਨੁਸਖਿਆਂ ਆਲਾ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ " ਹਿੱਟ ਨੁਸਖਿਆਂ

img

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਨੁਸਖਿਆਂ ਆਲਾ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ " ਹਿੱਟ ਨੁਸਖਿਆਂ