img

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਜਾਣੋਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ 

ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ ।