img

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ: ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ

ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ