img

ਹੀਰੋਇਨ ਮਧੂਬਾਲਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਪਾਠ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਮਧੂਬਾਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਮਧੂਬਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਹ ਹਸੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ