img

ਕੇ.ਆਰ.ਕੇ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਰਨੇਮ ‘ਖ਼ਾਨ’ ਹਟਾਇਆ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਝ ਲਏ ਮਜ਼ੇ

ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇ.ਆਰ.ਕੇ (KRK)  ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ