img

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਮ; ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ‘ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ