img

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਜ਼ਨ-6 ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਇਲ ਸਚਦੇਵਾ ਬਨਾਉਣਗੇ ਖ਼ਾਸ ਰੈਸਿਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰਸ਼ੈੱਫ ਸੀਜ਼ਨ -6  ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਇਲ ਸਚਦੇਵਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼

img

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ‘ਚ ਪਾਇਲ ਸਚਦੇਵਾ ਬਨਾਉਣਗੇ ਖ਼ਾਸ ਡਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੈੱਫ ਸੀਜ਼ਨ -6 ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ  ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਇਲ ਸਚਦੇਵਾ ਬਨਾਉਣਗੇ ਪਿੰਨੀ। ਇਸ ਪਿੰਨੀ