img

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੇੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਖੁਰ

img

ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਪਰ ਫੂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ

ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ