img

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ, ਹਸਤਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ‘ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ’

ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ (Rakhi Sawant) ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਇਸ