img

ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਔਰਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀ ਜਾਨ

ਜਾਕੋ ਰਾਖੈ ਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ