img

ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਬੇਟੇ ਐਲਐਕਸ ਕੋਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਸਾਬਰ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹਨ । ਉਹ