img

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ...!

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ