img

ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ‘ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਪਾਰਕ’

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿ