img

ਅਨਮੋਲ ਕਵੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਦਲੇਰੀਆਂ' 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਅਨਮੋਲ ਕਵੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਦਲੇਰੀਆਂ' 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਸਮਾਜ

img

ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨਮੋਲ ਕਵੱਤਰਾ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ , ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਗੋਲਡੀ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨਮੋਲ ਕਵੱਤਰਾ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ , ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ , ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਸਮ