img

ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ

img

ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਾਇਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ