img

ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਏਜੇਂਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ, ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ (FamilyGuestHouse) ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ

img

ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਪੀਸੋਡ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਖੂਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ

img

ਵੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਕੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਭੂਤ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਖੂਬ ਚਰਚ ਵਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਠਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮ

img

ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇਗੀ ਸ਼ਾਮ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ

ਹਾਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

img

ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹ

img

ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਟਰਬਲ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਫੈ

img

ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ‘ਚ ਦੇਖੋ ਹੈਰੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲਾਵੇਗੀ ਰੰਗ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਸੇਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹ

img

ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਦਾ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ‘ਜੀ ਜਨਾਬ’ ਤੇ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ

img

ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ

img

ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ

ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਜੀ ਜਨਾਬ' ਤੇ 'ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂ