img

ਕਰੇਲਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ

ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱੜਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਕੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ