img

ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ, ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... WhatsApp ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

WhatsApp is Down: ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਵਟਸਐਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ