Health Tips: ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ

ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ 'ਚ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਕ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।

Reported by: PTC Punjabi Desk | Edited by: Pushp Raj  |  July 26th 2023 06:35 PM |  Updated: July 26th 2023 06:35 PM

Health Tips: ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ

Junk Food Addiction: ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ 'ਚ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਆਲਸ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖੁਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਕ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 

ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ।

ਹੈਲਦੀ ਸੈਨਕਸ ਖੁਆਓ

ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਕਸਟਾਰਡ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸਮੂਦੀ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨਾਂ ਮਹਿਜ਼  ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਵੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮੱਖਣ, ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਵਾਉ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Health Tips: ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਓ ਇਹ 10 ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਦੂਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੈਨਯੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

- PTC PUNJABI


Popular Posts

LIVE CHANNELS
DOWNLOAD APP


© 2024 PTC Punjabi. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network