Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਗਈ ਮਾਧੁਰੀ, ਮਾਧੁਰੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਥ 
Thank You!