img

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਦੰਦਾਂ ਚ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਕੈਵਿਟੀ (Cavity)ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀ