img

ਡੋਰੇਮੌਨ ਕਾਰਟੂਨ ਫੇਮ ਫੁਜੀਕੋ ਫੁਜੀਓ ਏ ਦਾ 88 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਂਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਫੁਜੀਕੋ ਫੁਜੀਓ ਏ ( Fujiko Fujio A) ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁਜੀਓ