img

ਇਸ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਾਜ

ਸ਼ੂਗਰ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ