img

ਮਾਡਲ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗੌਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਪਲਟਿਸ ੜਲਿਲੳ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋਈ