img

ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੀਤ 'ਗੁਲਾਮੀ ',ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਓ 

ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।