img

ਗੁਰਸੋਚ ਕੌਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਊਜ਼ਾਰਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ  

ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬਾ ਗੁਰਸੋਚ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ