img

ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੌਂਣ ਦੇ ਹਨ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

img

ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਕ ਪੇਨ (Back Pain) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕ