img

ਲ਼ਗਾਤਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਦਾਗ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ