img

ਵਰਲਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡੇਅ ’ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਲੈਕ ਐਂਡ