Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ