ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ

written by Rupinder Kaler | January 04, 2021

ਅਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਅਲਸੀ ਦਾ ਇਕ ਕੱਪ ਕ ਕਾੜ੍ਹਾ ਹਾਇਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਹਾਇਪਰਥਾਇਰਾਇਡ ਦੋਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ।ਅਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਰਟਰੀਜ ਵਿਚ ਬਲੌਕੇਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਜੂਪਲਾਸਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :

alsi-seeds ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਲਿਨੋਲੇਨਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਓਮੇਗਾ-3 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਸੀ ਕਬਜ਼, ਐਸੀਡਿਟੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਰਥਰਾਈਟਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਗਨਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨਵਾਂ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ।

0 Comments
0

You may also like