ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ETS ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Top GRE ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ

GRE ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ (Business) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIMs) ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ Graduate Record Examinations ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ETS GRE ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Written by  Pushp Raj   |  December 13th 2023 05:33 PM  |  Updated: December 13th 2023 05:33 PM

ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ETS ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Top GRE ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ

ETS provides Top GRE study material : GRE ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ (Business) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIMs) ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ Graduate Record Examinations ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ETS GRE ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Top GRE ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ

ScoreItNow!™ ਔਨਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ GRE ਕਾਂਸੈਪਟ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਰਿਵਿਊ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਸਟ ਕਾਂਸੈਪਟ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ 100-ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। GRE ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ Quantitative Reasoning ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। GRE ਲਈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਟਰਮਿਨੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਗਣਿਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਮੈਥ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ Sample Questions:

ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ Sample Questions ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। GRE ਦੇ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ Sentence Equivalence ਆਦਿ। Quantitative Reasoning ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਬਜੈਕਟਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ETS 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ GRE ਟੈਸਟ

GRE ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ Tips

ਟਾਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ 2-3 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ।

- PTC PUNJABI


Popular Posts

LIVE CHANNELS
DOWNLOAD APP


© 2024 PTC Punjabi. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network