img

ਵਾਲ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਝੜਨ (Hair Fall) ਅਤੇ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਲਾ ‘

img

ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੇ ਡੈਂਡਰਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਝੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

img

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪ