img

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉ