img

ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗੋਰੀ ਮੈਮ ਦਾ ਦਿਲ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ‘ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ‘ਚ ਲਏ ਸੱਤ ਫੇਰੇ

ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ