Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਢਾਈਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਠਹਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ