Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਤਸਵੀਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ, ਪਛਾਣੋਂ ਭਲਾ ਕੌਣ