Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ, ਸਦਮੇ ‘ਚ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ