Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਹੁਣ ਰਾਨੂੰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਰਾਨੂੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰੀ ਗਈ ਰਾਨੂੰ ਮੰਡਲ