Home PTC Punjabi BuzzCelebrities Special ਤੈਮੂਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਟੌਦੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ,ਵੇਖੋ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼